Meiltä kattavat fysioterapia palvelut

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede ja siinä sovelletaan monen tieteenalan tutkimustietoa.

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan/kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky, huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapialähetteellä saa jokaisesta käynnistä KELA-korvausta. Hoitoon voi tulla myös ilman lähetettä.

Meillä on myös sopimus KELA:n kanssa vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Esimerkkejä fysioterapiasta

Fysioterapeuttimme